معرفی پرسنل

 • روح الله سعیدی

  روح الله سعیدی

  - امام جماعت آموزشگاه
 • سیدهادی حسن نژاد

  سیدهادی حسن نژاد

  دیپلم خدمتگزار
 • طیبه اکرمی

  طیبه اکرمی

  دیپلم خدمتگزار
 • زهرا پاکروان

  زهرا پاکروان

  دیپلم خدمتگزار
 • علی اکبر مهدی پور

  علی اکبر مهدی پور

  دیپلم مسئول امور سرویس ها
 • مصطفی ترابی

  مصطفی ترابی

  دیپلم مربی تربیتی
 • احمد کوکبی

  احمد کوکبی

  لیسانس مشاور آموزشگاه
 • علیرضا ابراهیم پور

  علیرضا ابراهیم پور

  دیپلم مربی بهداشت
 • محمدحسین کلانتری

  محمدحسین کلانتری

  فوق دیپلم مسئول فناوری
 • مهدی ابراهیمی

  مهدی ابراهیمی

  فوق لیسانس معاونت پرورشی