درسی

روش های آموزش انشا
  • ۰ دیدگاه -
  • 94 بازدید

روش های آموزش انشا

مهمترين روشهاي آموزش انشا عبارتند از: ۱-روش سنتي؛ ۲-روش الگوهاي نوشتاري؛ ۳-روش تلفيق جمله ها؛ ۴؛روش مراحل نگارش؛ ۵-روش رابطه ها؛ ۶-روش نظريه جهاني؛ ۱-روش […]