بازی با عدد اعشار در کلاس چهارم سه

روز شنبه 20 اسفندماه 1401 دانش آموزان کلاس چهارم سه ( سرکار خانم عظیمی )  در گروه های دو نفره، 10 کسر و عدد مخلوط را بر روی فلش کارت های ابتکاری خود نوشتند.

در مقابل عدد اعشاری آن ها را بر روی کارت دیگر نوشتند در مدت زمان معین هر گروه که سریع تر کارت عدد مخلوط یا کسر را در مقابل عدد اعشاری خود قرار دهد برنده می شود .

هدف آموزشی: یادگیری عدد اعشاری خواندن آن ،روش متنوع و جذاب ، افزایش دقت و تمرکز ، سرعت عمل و دست ورزی


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20